90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVOMOTOR

$722.20

90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVOmotor pro YAMAHA YV100X YV88X YV100XG
MODEL: SANYO DENKI AC SEVOR MOTOR BL SUPER P5, P50B08100DXSJ8, P50B08100DXS4Y, 1000W AC200V 6.7A 3000 MIN VYROBENO V JAPONSKU

Popis

90K56-8A174Y 90K52-8A174Y AC SERVOmotor pro YAMAHA YV100X YV88X YV100XG
MODEL: SANYO DENKI AC SEVOR MOTOR BL SUPER P5, P50B08100DXSJ8, P50B08100DXS4Y, 1000W AC200V 6.7A 3000 MIN VYROBENO V JAPONSKU

    X